Arverett

Viser dokumenter fra kategorien Arverett.

DokumentRettsområdeSist endret
Begjæring av proklama Arverett 2013-05-30 16:46:18
Proklama Arverett 2013-05-30 16:46:30
Proklama eksempel Arverett 2013-05-30 16:46:30
Eksempel på proklama Arverett 2013-05-30 16:46:30
Testament for samboere uten barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Samboertestament for samboere uten barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Testament for samboere uten felles barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Samboertestament for samboere uten felles barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Testament for samboere Arverett 2013-08-12 14:44:42
Samboertestament Arverett 2013-08-12 14:44:42
Gjensidig testament for samboere uten barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Gjensidig testament for samboere uten felles barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Testament skjema for samboere Arverett 2013-08-12 14:44:42
Testament skjema for samboere uten barn Arverett 2013-08-12 14:44:42
Gjensidig testament for samboere med felles barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Gjensidig testament for samboere med barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Samboertestament for samboere med felles barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Samboertestament for samboere med barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Testament for samboere med felles barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Testament for samboere med barn Arverett 2013-08-12 14:46:13
Fremtidsfullmakt Arverett 2013-10-11 11:51:10
Mal på fremtidsfullmakt Arverett 2013-10-11 11:51:10
Fullmakt ved demens Arverett 2013-10-11 11:51:10
Framtidsfullmakt Arverett 2013-10-11 11:51:10
Fullmakt ved senilitet Arverett 2013-10-11 11:51:10
Eksempel på fremtidsfullmakt Arverett 2013-10-11 11:51:27
Fremtidsfullmakt eksempel Arverett 2013-10-11 11:51:27
Melding om uskiftet bo Arverett 2014-04-30 13:40:25
Søknad om gravferdsstønad Arverett 2014-04-30 13:43:21
Gravferdsstønad søknad Arverett 2014-04-30 13:43:22
Søknad om støtte til gravferd Arverett 2014-04-30 13:43:22
Skjema for melding om arv Arverett 2014-05-09 23:32:01
Arvemelding Arverett 2014-05-09 23:32:48
Skjema for å si ifra deg arv Arverett 2014-08-29 16:40:08
Erklæring om frafall av falt arv etter arveloven § 74 Arverett 2014-08-29 16:41:39
Erklæring om privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:33:21
Erklæring om privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:37:26
Mal for privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:37:26
Mal for overtakelse av arv og gjeld Arverett 2014-08-30 22:37:26
Skjema om privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:42:36
Skjema for overtakelse av arv og gjeld Arverett 2014-08-30 22:44:34
Fullmakt ved privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:40:21
Mal for fullmakt ved privat overtakelse av arv og gjeld Arverett 2014-08-30 22:40:21
Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon Arverett 2014-08-30 22:51:16
Gravferdsmelding Arverett 2014-08-30 22:51:16
Gravferds begjæring Arverett 2014-08-30 22:51:16
Krav om gravlegging og/eller kremasjon Arverett 2014-08-30 22:51:40
Søknad om godkjenning av gravminne Arverett 2014-08-30 22:54:05
Gravminne søknad Arverett 2014-08-30 22:54:05
Gravsteins søknad Arverett 2014-08-30 22:54:05
Skjema for godkjenning av gravstein Arverett 2014-08-30 22:55:57
Skjema for godkjenning av gravminne Arverett 2014-08-30 22:55:57
Erklæring om skifte Arverett 2016-10-03 15:51:03
Skifteerklæring Arverett 2016-10-03 15:51:03
Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving Arverett 2016-10-03 15:47:21
Melding om uskiftet bo for samboere Arverett 2016-10-03 15:46:11
Melding om dødsfall utenfor bopelsdistriktet Arverett 2016-10-03 15:45:53
Melding om dødsfall i bostedsdistriktet Arverett 2016-10-03 15:45:38
Hjemmelserklæring i forbindelse med arv Arverett 2016-10-03 15:44:49
Hjemmelserklæring i forbindelse med skifte Arverett 2016-10-03 15:44:49
Hjemmelserklæring i forbindelse med uskifte Arverett 2016-10-03 15:44:49
Fullmakt ved privat skifte av dødsbu Arverett 2016-10-03 15:44:05
Fullmakt for privat skifte Arverett 2016-10-03 15:44:05
Privat skifte fullmakt Arverett 2016-10-03 15:44:05