Skatt og avgift

Viser dokumenter fra kategorien Skatt og avgift.

DokumentRettsområdeSist endret
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Skatt og avgift 2014-08-29 16:18:42
Søknad om skattekort for utenlandske borgere Skatt og avgift 2014-08-29 16:35:50
Skattekort søknad for utenlandske borgere Skatt og avgift 2014-08-29 16:35:32
Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere Skatt og avgift 2014-08-29 16:55:39
Betalingsblankett for private arbeidsgivere Skatt og avgift 2014-08-29 16:55:39
Melding om gaver Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Melding om skifte av uskiftebo Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Melding om utdeling fra uskiftebo Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Skjema for mottatt gave, kontanter eller bankoverføring Skatt og avgift 2014-08-29 17:11:31
Anmodning om tildeling av D-nummer Skatt og avgift 2014-08-30 23:45:54
Søknad om tildeling av D-nummer Skatt og avgift 2014-08-30 23:45:54
Søknad om å få D-nummer Skatt og avgift 2014-08-30 23:45:54
D-nummer søknad Skatt og avgift 2014-08-30 23:45:54
Skjema for registrering i EMAS Skatt og avgift 2014-08-30 23:52:42
Samordnet registermelding for registrering i Enhetsregisteret Skatt og avgift 2014-09-06 18:44:51
Samordnet registermelding for registrering i foretaksregisteret Skatt og avgift 2014-09-06 18:44:51
Samordnet registermelding for registrering i merverdiavgiftsregisteret Skatt og avgift 2014-09-06 18:44:51
Samordnet registermelding for registrering i NAV Aa-registeret Skatt og avgift 2014-09-06 18:44:51
Erklæring om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer Skatt og avgift 2014-09-10 21:59:05
Egenerklæring om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer Skatt og avgift 2014-09-10 21:59:05
Brukserklæring om avgiftfritt kjøp av avgiftspliktige varer Skatt og avgift 2014-09-10 21:59:06
Egenerklæring ved innførsel av kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning Skatt og avgift 2014-09-10 22:00:31
Egenerklæring ved innførsel av kjøtt fra jakt Skatt og avgift 2014-09-10 22:00:31
Skjema for deklarering av betalingsmidler for inn og -utførsel Skatt og avgift 2014-09-10 22:02:37
Skjema for deklarering av kontanter for inn og -utførsel Skatt og avgift 2014-09-10 22:02:37
Skjema for deklarering av penger for inn og -utførsel Skatt og avgift 2014-09-10 22:02:37
Lastedeklarasjon for båt Skatt og avgift 2014-09-14 19:35:19
Lastedeklarasjon for skip Skatt og avgift 2014-09-14 19:35:19
Skjema for deklarering av last på båt Skatt og avgift 2014-09-14 19:35:30
Tollerklæring for turistfartøyer Skatt og avgift 2014-09-14 19:37:12
Erklæring for innførsel av flyttegods Skatt og avgift 2014-09-14 19:40:43
Skjema for innførsel av flyttegods Skatt og avgift 2014-09-14 19:40:54
Skjema for innførsel av flyttelass Skatt og avgift 2014-09-14 19:40:54
Skjema for tilbakebetaling av merverdiavgift for person fra Svarlbard eller Jan Mayen Skatt og avgift 2014-09-14 19:42:52
Tollverdierklæring Skatt og avgift 2014-09-14 19:44:12
Erklæring av verdi på tollvarer Skatt og avgift 2014-09-14 19:44:12
Søknad om dagsoppgjør fra tollvesen Skatt og avgift 2014-09-14 19:46:50
Søknad om tolkreditt Skatt og avgift 2014-09-14 19:49:17
Tollkreditt søknad Skatt og avgift 2014-09-14 19:49:17
Søknad om refusjon for innleverte piggdekk i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-23 20:17:47
Søknad om tilbakebetaling for innleverte piggdekk i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-23 20:17:47
Søknad om refusjon for innleverte vinterdekk i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-23 20:17:47
Søknad om refusjon ved tilbakelevert piggdekk i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-23 20:17:47
Søknadsskjema lempning av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:35:58
Søknadsskjema ettergivelse av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:35:58
Søknadsskjema nedsettelse av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:35:58
Søknadsskjema utsettelse av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:35:58
Søknad om betalingsavtale av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:37:45
Søknad om opprettelse av avtale for betaling av skatt i Bergen kommune Skatt og avgift 2014-09-30 12:37:45
Søknad om tollnedsettelse for industrielt bearbeidede landbruksvarer Skatt og avgift 2014-09-30 15:23:22
Søknad om nedsettelse av toll for industrielt bearbeide landsbruksvarer Skatt og avgift 2014-09-30 15:23:22
Søknad om tollnedsettelse på RÅK-varer Skatt og avgift 2014-09-30 15:23:22
Søknadsskjema for tollkvote for islandshest Skatt og avgift 2014-10-08 13:49:58
Søknadsskjema for import av islandshest Skatt og avgift 2014-10-08 13:49:58
Søknad for tollkvote for islandshest Skatt og avgift 2014-10-08 13:50:15