Dokumenter - B

Viser alle dokumenter som starter på B.

DokumentRettsområdeSist endret
Begjæring av proklama Arverett 2013-05-30 16:46:18
Bruktbilkontrakt Kjøpsrett 2013-05-30 17:07:11
Bruktbil salgskontrakt Kjøpsrett 2013-05-30 17:07:11
Bruktbil salgsavtale Kjøpsrett 2013-05-30 17:07:11
Bilsalgskontrakt Kjøpsrett 2013-07-02 16:19:45
Bilkjøpkontrakt Kjøpsrett 2013-07-02 16:19:45
Bilsalgsskjema Kjøpsrett 2016-10-03 15:52:51
Barnebidragsavtale Familierett 2013-08-01 14:42:49
Barnebidragskontrakt Familierett 2013-08-01 14:42:49
Barnebidrag avtale Familierett 2013-12-10 12:09:52
Barnebidrag avtale mal Familierett 2013-12-10 12:09:52
Barnebidrag kontrakt Familierett 2013-12-10 12:09:52
Betalingsblankett for private arbeidsgivere Skatt og avgift 2014-08-29 16:55:39
Begjæring om omgjøring av registrert partnerskap til eksteskap Familierett 2014-08-29 16:59:33
Bytteavtale skjema Kjøpsrett 2014-08-29 19:04:18
Bytteavtale mal Kjøpsrett 2014-08-29 19:05:30
Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon Arverett 2014-08-30 22:51:16
Blankett for innmelding i Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:56:30
Blankett for innmeldelse i Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:56:30
Blankett for innmelding av barn i Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:58:09
Blankett for innmeldelse av barn i Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:58:09
Blankett for utmelding av Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:59:42
Blankett for utmeldelse av Den norske kirke Familierett 2014-08-30 23:59:42
Blankett for utmelding av barn i Den norske kirke Familierett 2014-08-31 00:00:54
Blankett for utmeldelse av barn i Den norske kirke Familierett 2014-08-31 00:00:55
Begjær om dekning av reise- og oppholdsutgifter i et annet EØS-land ved sykdom Familierett 2014-10-08 17:55:03
Begjær om stønad til helsetjenester i utlandet ved sykdom Familierett 2014-08-31 14:13:43
Begjæring om tilbakebetaling for utgifter ved fødsel utenfor Norge Familierett 2014-08-31 14:16:43
Blankett for sletting i Enhetsregisteret Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Blankett for sletting i Foretaksregisteret Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Blankett for sletting i Merverdiavgiftsregisteret Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Blankett for sletting i NAV Aa-registeret Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Blankett for sletting i SSBs Bedrifts- og foretaksregister Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Blankett for sletting i Stiftelsesregisteret Arbeidsrett 2014-09-10 21:53:16
Brukserklæring om avgiftfritt kjøp av avgiftspliktige varer Skatt og avgift 2014-09-10 21:59:06
Besetningsdeklarasjon for skip Arbeidsrett 2014-09-10 22:16:58
Bestillingsformular for lommefagbevis Arbeidsrett 2014-09-19 22:13:05
Bestillingsblankett for lommefagbevis Arbeidsrett 2014-09-19 22:13:05
Blankett for bestilling av lommefagbevis Arbeidsrett 2014-09-19 22:13:05
Bestillingsskjema for naboliste i Bergen kommune Familierett 2014-09-21 15:18:49
Bestillingsskjema for basiskart i Bergen kommune Familierett 2014-09-21 15:18:49
Bestillingsskjema for reguleringsbestemmelser i Bergen kommune Familierett 2014-09-21 15:18:49
Bestillingsskjema for veistatuskart i Bergen kommune Familierett 2014-09-21 15:18:49
Bostøttesøknad for folk med kommunal bolig i Bergen kommune Familierett 2014-09-22 23:57:08
Blankett for innmelding til 1. trinn i Bergensskoler Familierett 2014-09-24 13:11:27
Begjæring om oppdeling i eierseksjon av eiendom i Stavanger kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-09 16:55:00
Begjæring om reseksjonering av eiendom i Stavanger kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-09 16:55:00
Begjæring om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-14 13:26:31
Barnehage oppsigelse for Trondheim kommune Familierett 2014-10-20 17:41:34
Bestillingsskjema for skatteattest i Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-11-05 17:02:57
Begjæring om gravlegging eller kremasjon Familierett 2016-10-03 15:48:46