Dokumenter - M

Viser alle dokumenter som starter på M.

DokumentRettsområdeSist endret
Mal for permitteringsvarsel Arbeidsrett 2013-03-16 14:22:26
Mal på sluttattest Arbeidsrett 2013-05-30 16:33:25
Mal på søknad om permisjon Arbeidsrett 2013-05-30 16:48:36
Mal på søknad om permisjon uten lønn Arbeidsrett 2013-05-30 16:48:36
Mal på 2 gangs advarsel i arbeidsforhold Arbeidsrett 2013-05-30 16:50:37
Mal på andregangs advarsel i arbeidsforhold Arbeidsrett 2013-05-30 16:50:37
Mal på andre advarsel i arbeidsforhold Arbeidsrett 2013-05-30 16:50:37
Mal på oppsigelse i arbeidsforhold Arbeidsrett 2013-05-30 16:52:54
Mal på avskjedigelse Arbeidsrett 2013-05-30 16:52:54
Mal på oppsigelse av arbeidsforhold Arbeidsrett 2013-05-30 16:52:54
Mal på kjøpekontrakt for MC Kjøpsrett 2013-05-30 16:55:56
Mal på kjøpekontrakt for motorsykkel Kjøpsrett 2013-05-30 16:55:56
Mal på salgskontrakt for MC Kjøpsrett 2013-05-30 16:55:56
Mal på salgskontrakt for motorsykkel Kjøpsrett 2013-05-30 16:55:56
Mal på kjøpekontrakt for fritidsbåt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på salgskontrakt for fritidsbåt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på avtale om kjøp av fritidsbåt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på kjøpekontrakt for båt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på salgskontrakt for båt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på avtale om kjøp av båt Kjøpsrett 2013-05-30 16:58:34
Mal på taushetserklæring for styremedlemmer Selskapsrett 2013-05-30 17:00:51
Mal på taushetserklæring for styret Selskapsrett 2013-05-30 17:00:51
Mal på taushetserklæring for ansatte IT og telekomrett 2013-05-30 17:04:35
Mal på taushetserklæring IT og telekomrett 2013-05-30 17:04:35
Mal på salgskontrakt for bruktbil Kjøpsrett 2013-05-30 17:07:11
Mal på salgsavtale for bruktbil Kjøpsrett 2013-05-30 17:07:11
Mal for attest Arbeidsrett 2013-06-11 15:15:37
Mal for sluttattest Arbeidsrett 2013-06-11 15:15:37
Mal for jobbattest Arbeidsrett 2013-06-11 15:15:37
Mal for oppsigelse Arbeidsrett 2013-06-11 15:16:27
Mal for gjeldsbrev Garanti, låne og panterett 2013-06-11 15:17:52
Mal for taushetserklæring IT og telekomrett 2013-06-11 15:18:19
Mal på CV Arbeidsrett 2013-07-02 16:04:28
Mal på Curriculum Vitae Arbeidsrett 2013-07-02 16:04:28
Mal på stillingssøknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal på åpen stillingssøknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal på jobbsøknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal på søknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal til jobbsøknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal på åpen jobbsøknad Arbeidsrett 2013-07-18 21:29:17
Mal på cv Arbeidsrett 2013-07-18 21:34:53
Mal på curriculum vitae Arbeidsrett 2013-07-18 21:34:53
Mal til klage på advokat Klagerett 2013-08-01 14:37:40
Mal på advokatklage Klagerett 2013-08-01 14:37:40
Mal på klage om advokattjenester Klagerett 2013-08-01 14:37:40
Mal på barnebidragsavtale Familierett 2013-08-01 14:42:49
Mal på barnebidragskontrakt Familierett 2013-08-01 14:42:49
Mal på klage på eksamen Arbeidsrett 2013-08-05 14:44:33
Mal på klage på eksamenskarakter Arbeidsrett 2013-08-05 14:44:33
Mal på klage på karakter Arbeidsrett 2013-08-05 14:44:33
Mal på klage på lærer Klagerett 2013-08-05 14:46:15
Mal for klage på standpunktkarakter Klagerett 2013-08-05 14:51:20
Mal på klage på nabovarsel Klagerett 2013-08-05 14:52:38
Mal på nabovarselklage Klagerett 2013-08-05 14:52:38
Mal på nabovarsel Arbeidsrett 2013-08-05 17:43:42
Mal på klage på forbrukerkjøp Klagerett 2013-08-05 18:47:38
Mal for klage på lege Klagerett 2013-08-05 18:48:13
Mal for klage på tannlege Klagerett 2013-08-05 18:48:20
Mal for eksigibelt gjeldsbrev Garanti, låne og panterett 2013-08-13 18:26:48
Mal for omsetningsgjeldsbrev Garanti, låne og panterett 2013-08-13 18:26:48
Mal på fremtidsfullmakt Arverett 2013-10-11 11:51:10
Melding om uskiftet bo Arverett 2014-04-30 13:40:25
Mal på lån til daglig leder Garanti, låne og panterett 2014-05-07 18:22:45
Mal for lån til aksjonær Garanti, låne og panterett 2014-05-07 19:16:22
Mal for kjøpetilbud Avtalerett 2014-05-09 22:47:40
Mal for oppdragsavtale Avtalerett 2014-05-09 23:02:25
Mal for avtale om hjemmekontor Arbeidsrett 2014-05-09 23:20:19
Mal for avtale om firmabil Arbeidsrett 2014-05-09 23:21:51
Mal for klage på innhold av fødselsnummer i e-post Klagerett 2014-05-09 23:51:02
Mal for klage på innhold av passord i e-post Klagerett 2014-05-09 23:53:36
Melding om gaver Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Melding om skifte av uskiftebo Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Melding om utdeling fra uskiftebo Skatt og avgift 2014-08-29 17:10:32
Melding om endring av navn Familierett 2014-08-29 18:08:25
Mal for bytteavtaler Kjøpsrett 2014-08-29 19:05:30
Mal for privat skifte av dødsbo Arverett 2014-08-30 22:37:26
Mal for overtakelse av arv og gjeld Arverett 2014-08-30 22:37:26
Mal for fullmakt ved privat overtakelse av arv og gjeld Arverett 2014-08-30 22:40:21
Melding for arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidsrett 2014-08-30 22:59:33
Mal for arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidsrett 2014-08-30 22:59:33
Melding for jobb med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidsrett 2014-08-30 22:59:33
Mal for oversikt over arbeidstakere under 18 år Arbeidsrett 2014-08-30 23:02:42
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidsrett 2014-08-30 23:06:38
Melding om arbeidsulykke Arbeidsrett 2014-08-30 23:06:38
Melding om arbeidsskade Arbeidsrett 2014-08-30 23:06:38
Melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall Arbeidsrett 2014-08-30 23:11:41
Melding om alvorlig personskade på jobb Arbeidsrett 2014-08-30 23:11:41
Melding om dødsfall på jobb Arbeidsrett 2014-08-30 23:11:41
Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidsrett 2014-08-30 23:13:42
Melding om registrering for utleie av arbeidskraft Arbeidsrett 2014-08-30 23:13:43
Mal for klage til HELFO Klagerett 2014-08-31 00:08:50
Mal for anke til HELFO Klagerett 2014-08-31 00:08:50
Mal for klage til Sivilombudsmannen Klagerett 2014-08-31 00:11:47
Mal for klage til Forbrukerrådet Klagerett 2014-08-31 00:13:17
Mal for klage til Inkassoklagenemnda Klagerett 2014-08-31 00:15:39
Mal for unntak av loven om bruk av bilbelte Familierett 2014-08-31 00:24:02
Mal for erklæring om å slippe å bruke bilbelte Familierett 2014-08-31 00:24:02
Mal for dekning av kostnader til oksygenbehandling i utlandet Familierett 2014-08-31 14:25:34
Mal for varekjøp Kjøpsrett 2014-08-31 15:07:06
Mat søknad Arbeidsrett 2014-08-31 15:31:53
Mal for søknad om arbeidsavklaringspenger Arbeidsrett 2014-08-31 15:47:10
Melding om dødsfall der ingen sørger for gravferden Familierett 2014-09-17 19:07:19
Meldeskjema for basseng og andre badeanlegg i Oslo kommune Arbeidsrett 2014-09-17 19:10:10
Mal for ønske om trygghetsalarm i Oslo kommune Familierett 2014-09-19 21:38:34
Mal for legeerklæring for TT-kort i Oslo kommune Familierett 2014-09-19 21:53:42
Mal for å ta med til lege for utfylling før søknad om TT-kort i Oslo kommune Familierett 2014-09-19 21:53:42
Mal for gjennomgang av hovedledningsanlegg til vann og avløp i Oslo kommune Arbeidsrett 2014-09-20 16:37:50
Mal for varsel om vannavslag i Oslo kommune Arbeidsrett 2014-09-20 17:19:30
Mal for varsel om vannavstengning i Oslo kommune Arbeidsrett 2014-09-20 17:19:30
Mal for varsel om arbeid som krever vannavslag i Oslo kommune Arbeidsrett 2014-09-20 17:19:30
Melding om åpning av ny barnehage Arbeidsrett 2014-09-21 13:29:18
Melding om utvidelse i eksisterende barnehage Arbeidsrett 2014-09-21 13:29:18
Melding om åpning av barnehage med ny godkjenning Arbeidsrett 2014-09-21 13:29:18
Melding fra barnet ved spørsmål om adopsjon Familierett 2014-09-21 15:29:31
Melding om søknad om adopsjon fra mor eller far for barnet Familierett 2014-09-21 15:30:34
Melding ved søknad om adoptering fra barnets mor eller far som ikke har del i foreldreansvaret Familierett 2014-09-21 15:31:44
Mal for klage på leieforhold i Bergen kommune Klagerett 2014-09-22 23:51:46
Medisinsk uttalelse om eventuell sykdom knyttet til inneklimaproblemer i Bergen kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-09-23 13:55:08
Medisinsk vurdering om ubehag knyttet til inneklimaproblemer i Bergen kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-09-23 13:55:08
Medisinsk uttalelse om mulig sykdom i sammenheng med inneklimaproblemer i Bergen kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-09-23 13:55:08
Meldeskjema for hospits etter forskrift om miljørettet helsevern Fast eiendoms rettsforhold 2014-09-23 13:58:23
Meldeskjema for asylmottak etter forskrift om miljørettet helsevern Fast eiendoms rettsforhold 2014-09-23 13:58:24
Meldeskjema for badeanlegg i Bergen kommune Arbeidsrett 2014-09-23 19:56:03
Meldeskjema for basseng i Bergen kommune Arbeidsrett 2014-09-23 19:56:03
Meldeskjema for boblebad i Bergen kommune Arbeidsrett 2014-09-23 19:57:23
Meldeskjema til helsemyndighetene for solsenter Arbeidsrett 2014-09-23 20:00:15
Meldeskjema for mulig legionella i lufttårn Arbeidsrett 2014-09-23 20:02:05
Meldeskjema for mulig legionella i kjøletårn Arbeidsrett 2014-09-23 20:02:05
Meldeskjema vedrørende konsultasjon ved Statped Vest Familierett 2014-09-23 20:15:57
Meldeskjema angående. konsultasjon ved Statped Vest Familierett 2014-09-23 20:15:57
Melding om behov for logoped fra Bergen voksenopplæring Arbeidsrett 2014-09-25 15:42:20
Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Arbeidsrett 2014-10-05 23:25:16
Melding om overdragelse av virksomhet i avløserordningen Arbeidsrett 2014-10-05 23:25:17
Melding om avslutning av kvoteleie Arbeidsrett 2014-10-08 14:34:59
Melding om foryngelseshogst i Oslomarka Arbeidsrett 2014-10-08 14:46:31
Melding om ferdig arbeid vedrørende tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-09 17:57:41
Melding om utført arbeid vedrørende utkobling av slamavskillere i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-09 18:00:43
Meldeskjema for virksomheter i henhold til midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av leginelle via aerosol i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-12 13:46:22
Melding om installasjon av fyringsanlegg for fast brensel i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-12 13:51:23
Melding om insettelse av fyringsanlegg for fast brensel i Stavanger kommune Arbeidsrett 2014-10-12 13:51:24
Melding ved rørleggerarbeid som berører tilknytningen til offentlige vannledninger i Stavanger kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-14 13:25:11
Melding ved rørleggerarbeid som berører tilknytningen til offentlige avløpsledninger i Stavanger kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-14 13:25:11
Melding om helsetilstand av barn med plass i barnehage i Trondheim kommune Familierett 2014-10-20 17:47:36
Melding om endring av betaler av barnehage i Trondheim kommune Familierett 2014-10-25 13:11:00
Melding om endring av betaler av skolefritidsordning i Trondheim kommune Familierett 2014-10-25 13:11:00
Melding om flagging i Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-25 13:20:07
Melding om fakkeltog i Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-25 13:21:31
Melding om forkjøpsrett av leiegårder i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-25 13:23:04
Meldingsskjema for leietakere i kommunal bolig i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-27 11:45:22
Melding om avlevering av matriell til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:05
Melding om avlevering av tegningsarkiv til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:05
Melding om avlevering av alm. saksarkiv til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:05
Melding om avlevering av elevarkiv til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:05
Melding om avlevering av personalarkiv til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:05
Melding om avlevering av kopibøker til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:06
Melding om avlevering av brevjournaler til Trondheim kommune Arbeidsrett 2014-10-29 23:20:06
Melding om overnatting på skole i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-31 14:59:17
Melding om overnatting i barnehage i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-31 14:59:17
Melding om overnatting i forsamlingslokale i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-31 14:59:18
Melding om overnatting i kommunale hus i Trondheim kommune Fast eiendoms rettsforhold 2014-10-31 14:59:18
Melding om dødsfall i bostedsdistriktet Arverett 2016-10-03 15:45:38
Melding om dødsfall utenfor bopelsdistriktet Arverett 2016-10-03 15:45:53
Melding om uskiftet bo for samboere Arverett 2016-10-03 15:46:11
Medmorskap søknad Familierett 2016-10-03 15:49:46