Om Oss - Juss24

Om Juss24

Juss24 er en ny, nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder.


Mål og visjon

Vårt mål er å tilgjengeliggjøre jussen ved å tilby et lavterskelstilbud for gode juridiske avtaler og dokumentmaler. Vi mener ikke økonomi skal være en bidragsfaktor for den enkelte persons rettssikkerhet.

Om dokumentene

Dokumentene på Juss24 er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater og jurister med lang erfaring innen kontraktsrett og forretningsjuss. Dokumentene blir jevnlig oppdatert i henhold til endringer i lover, forskrifter og rettspraksis. Dokumentene spenner et bredt spekter av juridiske fagområder, så som arbeidsrett, familierett, fast eiendoms rettsforhold, kjøpsrett, IT-rett og mer. De er tilgjengelig for nedlasting 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Alle dokumenter leveres i Microsoft Word-format og kan enkelt oppdateres og endres av den enkelte bruker.

Juss24 er en selvbetjent medlemstjeneste på nett, men formidler også direkte kontakt med erfarne advokater.


Utvalgte juridiske lenker

Lovdata
Advokatforeningen
Norges Domstoler
Idunn.no
Juristforbundet
Arbeidstilsynet
Direktoratet for Byggkvalitet
Mattilsynet
Skatteetaten
Tilsynsrådet
Forliksrådet
Omega Legal
Advokat Schumann
Jusstudent.com
Jusinfo.no
Jussportalen
Norge.no